Monika Rubin

Monika Rubin

MINE MÆRKESAGER


ET BÆREDYGTIGT SUNDHEDSVÆSEN MED ET MINIMUM AF SPILD OG DOBBELTARBEJDE

Jeg stiller op for Moderaterne til Folketinget fordi der mangler sundhedsfaglig viden på Christiansborg. Vores sundhedsvæsen er simpelthen ikke godt nok. I løbet af det næste år vil du formentlig være i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, ligesom 9 ud af 10 danskere er. Og her kan du risikere, at der er forskel på, hvordan du behandles afhængig af hvor du bor.

I så lille et land som Danmark, skal vi gøre hvad vi kan for at minimere geografisk ulighed i sundhed! Derfor skal regionerne nedlægges og vi skal have ét fælles nationalt sundhedsvæsen. Det vil også kunne føre til,at vi samler kræfterne og ikke spilder ressourcerne på administrativt dobbeltarbejde og krøllede IT-systemer, der ikke taler sammen. For det er altså spild af penge, men faktisk også patientusikkert.

Monika som laegeNÅR DET GÆLDER SUNDHEDSVÆSENET VIL JEG DESUDEN ARBEJDE FOR

... at der kommer et større fokus på en faktabaseret tilgang med erfaringer fra virkeligheden. Dansk politik er i øjeblikket præget af mavefornemmelser og populisme. Og der mangler indsigt i den sundhedsfaglige hverdag.

... at man ser på hvordan pengene bruges bedst muligt. Jeg har ofte været uforstående over for holdningen til at prioritere åbent mellem de tiltag og behandlinger, der tilbydes i sundhedsvæsenet. Især hvis evidensen er mangelfuld for effekt. Det skal ikke være dem, der råber højest, der får mest.

... at tolkegebyret i sundhedsvæsenet fjernes. Det er spild af penge, ikke at behandle patienternes lidelser på den rigtige måde første gang, pga. sprogbarriere. Tolkegebyret er dyr symbolpolitik.

... at der indføres krav om stillingstagen til organdonation. Det kan man sagtens gøre i forbindelse med registrering af flytning, kørekort, pasfornyelse eller andet, hvor man alligevel er i kontakt med myndighederne.

Monika som laege

HELHEDSORIENTERET KLIMAPOLITIK

I Danmark bør vi omstille os til at blive et CO2 neuralt samfund så hurtigt som muligt. Men klimakampen er grænseløs og vi skal hele tiden tænke på, hvordan vores rolle også kan hjælpe og inspirere andre lande til at nedsætte deres CO2 forbrug. Et konkret tiltag jeg sammen med Moderaternes klimapolitik vil arbejde for er, at der indføres et CO2 mærke - så man som forbruger kan handle klimavenligt, nemt.
UDDANNELSE OG FORSKNING ER VIGTIGT FOR LANDETS UDVIKLING

Et af Danmarks vigtigste råstoffer er viden - vores kloge hoveder. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på uddannelse hele vejen.
Forskning er vigtigt for at vi som samfund udvikler os og bruger pengene på det, der virker, og hele tiden lærer af det, vi gør. Jeg vil arbejde for gode vilkår for forskning og uddannelse - for vores alle sammens skyld.
INTERNATIONALT ENGAGEMENT

Danmark er i en verden med 8 milliarder mennesker, nærmest som en lille kommune i verden. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder for øget samarbejde i EU, for at løse de større udfordringer. Desuden bør vi blive bedre til at tiltrække international arbejdskraft. Det gør vi blandt andet ved at være åbne og imødekommende - især når det gælder den udlændingepolitiske retorik.